Egun on! Bonjour!

Izen-emateak agortuak, sartzea irailaren 12tik goiti 😉

Les inscriptions sont finies, la rentrée à partir du 12 septembre 😉

Gure kontaktua :

iparralai@gmail.com – 06 89 24 68 27

Asteartetik ostiralera

Xehetasun baliagarriak :

Kurtsoak irailaren 12tik goiti hasiko dira.

Jean-Pierre Lelievre, Marie Errecart eta Jean-Christian Irigoyen-ekin diren kurtsoak irailaren 19tik goiti hasiko dira.

Erakasle bakotxa ikasleekin harremanetan sartu dira.

—————————————————–

A formakuntza : 5 eta 6 urteko haurrak (GS/CP), arte hurbiltzea, oren bat astero : 165€

B formakuntza : 7 eta 8 urteko haurrak, CE1/CE2. Musikarien iratzartzea : tresnen entsegua oren 1/2 + Kantu ala MOL : 260€

C formakuntza : 8 urtetik goiti, astero 2:30. Musikarien formakuntza 3 kurtso : musika tresna, musika tailerra, musika heziketa (FM, MH) : 410€

D formakuntza : 13 urtetik goiti eta helduak, astero 2:30. Musikarien formakuntza 3 kurtso : musika tresna, musika tailerra, musika heziketa (FMD) edo bigarren musika tailerra edo antzerki edo dantza : 410€

E Formakuntza : 13 urtetik goiti, musika tresna kurtsoa, oren 1/2 bat astero : 300€

F Formakuntza : Musika egokitua, helbarritu egoeran diren pertsonentzat, oreneko 3/4 astero : 255€

G formakuntza : Musika tailerra, 7 urtetik goiti (CE1), oren bat ala oren bat eta erdi astero : 165€

G formakuntza : Antzerkia, 7 urtetik goiti (CE1), oren bat ala oren bat eta erdi astero : 165€

G formakuntza : Dantza, 7 urtetik goiti (CE1), oren bat ala oren bat eta erdi astero : 165€

 

 

Pour nous contacter :

iparralai@gmail.com – 06 89 24 68 27

Du mardi au vendredi

Quelques infos utiles :

Les cours commencent à partir du 12 septembre.

Les cours avec Jean-Pierre Lelievre, Marie Errecart eta Jean-Christian Irigoyen commenceront à partir du 19 septembre.

Les professeurs rentreront directement en contact avec les élèves.

——————————————————-

Formation A : enfants de 5 et 6 ans (GS/CP), éveil artistique, 1h/semaine : 165€.

Formation B : enfants de 7 et 8 ans, CE1/CE2. Musiciens en herbe : 1/2h essai instrument + Kantu ou MAO : 260€

Formations C : à partir de 8 ans, 2h30/semaine. Formation du musicien 3 cours : instrument de musique, atelier musical, formation musicale (FM, MH) : 410€

Formation D : à partir de 13 ans et adultes, 2h30/semaine. Formation du musicien 3 cours : instrument de musique, atelier musical, formation musicale (FM, MH) ou second atelier musical ou théatre ou danse : 410€

Formation E : à partir de 13 ans, 1/2h de cours d’instrument de musique par semaine : 300€

Formation F : pour les personnes en situation de handicap, 3/4h/semaine : 255€

Formation G : Atelier musical, à partir de 7 ans (CE1), de 1h à 1h30 / semaine : 165€

Formation G : Théâtre, à partir de 7 ans (CE1), de 1h à 1h30 / semaine : 165€

Formation G : Danse, à partir de 7 ans (CE1), de 1h à 1h30 / semaine : 165€

Esker mila – Merci beaucoup

Gure eskola laguntzarik gabe ez liteke biziko. Esker mila Pireneoko Atlentiko Departamenduari (PAD), Euskal Hirigune Elkargoari (EHE), Baigorri eta Garazi herriei eta Euskararen Erakunde Publikoari (EEP)

Notre école ne vivrait pas sans l’aide de nos partenaires. Merci au Conseil Départemental des Pyrénées Atlantiques , à la Communauté d’Agglomération Pays Basque (CAPB), aux mairie de Baigorri et de Garazi et à l’Office Public de la Langue Basque (OPLB)