Egun on! Bonjour!

2022/2023 ikasturterako izen-berremaiteak idekiak dira.

Les réinscriptions pour l’année scolaire 2022/2023 sont ouvertes.

Ekainaren 28etik uztailaren 9ra iraganen dira dagoeneko ikaslerentzat.

Ikasle berrien izen emateak agorrilaren 26etik irailaren 3a artio iraganen dira.

KASU!! Zure izen-ematea bali izateko, Donazaharreko Salha jauregitik pasatzea galdegiten dautzugu zure ikasgaien baliozkatzeko eta zure ordainketaren uzteko.

HORI GABE, ZURE IZEN-EMATEA EZ DA KONDUTUAN HARTUA IZANEN!!

Gure kontaktua : iparralai@gmail.com – 06 89 24 68 27

Permanentziaren ordutegia Donazaharreko Salha jauregian

Ekainaren 28tik uztailaren 9ra :

Asteartetik ostiralera, 10:00-12:00 eta 14:00-17:30

Larunbat goizetan, 10:00-12:00

Gure formakuntzen prezioak hemen atxemanen dituzu : Gure formulak

Xehetasun baliagarriak :

A formakuntza : 5 eta 6 urteko haurrak (GS/CP), arte hurbiltzea, oren bat astero.

B formakuntza : 7 eta 8 urteko haurrak, CE1/CE2. Musikarien iratzartzea : tresnen entsegua oren 1/2 + Kantu ala MOL

C formakuntza : 9 urtetik goiti, astero 2:30. Musikarien formakuntza 3 kurtso : musika tresna, musika tailerra, musika heziketa (FM, MH)

D formakuntza : 12 urtetik goiti eta helduak, astero 2:30. Musikarien formakuntza 3 kurtso : musika tresna, musika tailerra, musika heziketa (FMD) edo bigarren musika tailerra edo antzerki edo dantza

E Formakuntza : 13 urtetik goiti, musika tresna kurtsoa, oren 1/2 bat astero.

F Formakuntza : Musika egokitua, helbarritu egoeran diren pertsonentzat, oreneko 3/4 astero.

G formakuntza : Musika tailerra, 7 urtetik goiti (CE1), oren bat ala oren bat eta erdi astero

G formakuntza : Antzerkia, 7 urtetik goiti (CE1), oren bat ala oren bat eta erdi astero

G formakuntza : Dantza, 7 urtetik goiti (CE1), oren bat ala oren bat eta erdi astero

Elles se déroulent du 28 juin au 9 juillet pour les élèves déjà inscrits.

Les inscriptions pour les nouveaux élèves se dérouleront du 26 août au 3 septembre.

ATTENTION !! Il vous est demandé de passer au bureau du château Salha à Saint Jean Le Vieux afin de valider vos enseignements et d’y déposer votre paiement, ce qui validera votre inscription.

SANS CELA, VOTRE INSCRIPTION NE SERA PAS PRISE EN COMPTE!

Pour nous contacter : iparralai@gmail.com – 06 89 24 68 27

Horaires des permanences au château Salha à Saint Jean le Vieux

du 28 juin au 9 juillet :

Du mardi au vendredi : 10h à 12h et 14h à 17h30.

Le samedi matin de 10h à 12h.

Vous trouverez toutes tarifs de nos formations ici : Nos formules

Quelques infos utiles :

Formation A : enfants de 5 et 6 ans (GS/CP), éveil artistique, 1h/semaine.

Formation B : enfants de 7 et 8 ans, CE1/CE2. Musiciens en herbe : 1/2h essai instrument + Kantu ou MAO

Formations C : à partir de 9 ans, 2h30/semaine. Formation du musicien 3 cours : instrument de musique, atelier musical, formation musicale (FM, MH)

Formation D : à partir de 12 ans et adultes, 2h30/semaine. Formation du musicien 3 cours : instrument de musique, atelier musical, formation musicale (FM, MH) ou second atelier musical ou théatre ou danse

Formation E : à partir de 13 ans, 1/2h de cours d’instrument de musique par semaine.

Formation F : pour les personnes en situation de handicap, 3/4h/semaine.

Formation G : Atelier musical, à partir de 7 ans (CE1), de 1h à 1h30 / semaine

Formation G : Théâtre, à partir de 7 ans (CE1), de 1h à 1h30 / semaine

Formation G : Danse, à partir de 7 ans (CE1), de 1h à 1h30 / semaine

Esker mila – Merci beaucoup

Gure eskola laguntza gabe ez liteke biziko. Esker mila Pireneoko Atlentiko Departamenduari (PAD), Euskal Hirigune Elkargoari (EHE), Baigorri herriari eta Euskararen Erakunde Publikoari (EEP)

Notre école ne vivrait pas sans l’aide de nos partenaires. Merci au Conseil Départemental des Pyrénnées Atlantiques (CDPB), à la Communauté d’Agglomération Pays Basque (CAPB), à la mairie de Baigorri, Office Public de la Langue Basque (OPLB)