Egun on! Bonjour!

17:00-17h00-17:00-17h00-17:00-17h00-17:00-17h00
Plaza Xoko-Baigorri
ENTZUN ASTEA #larunbata#
SEMAINE EN SCENE #samedi#
 
 
 

Gure kontaktua :

iparralai@gmail.com – 06 89 24 68 27

 

—————————————————–

Xehetasun baliagarriak :

A formakuntza – 165€ : 6 urteko haurrak (CP), ARTE HURBILTZEA, oren bat astero.

B formakuntza – 260€ : 7 eta 8 urteko haurrak, CE1/CE2.

MUSIKARIEN IRATZARTZEA : musika tresnen entsegua, oren 1/2 astero + Kantu ala MOL oren bat astero.

C formakuntza – 410€ : 9 urtetik goiti, astero 2 oren eta erdi.

MUSIKARIEN FORMAKUNTZA 3 kurtso : oren 1/2 musika tresna, oren bat musika heziketa (FM, MH), musika tailerra edo antzerkia edo dantza.

Musika tresnen kurtsoak 3/4 orenekoak izan daitezke, 1/2 orenekoak izan beharrean, 150€ gehiago ordainduta.

D formakuntza – 410€ : 12 urtetik goiti eta helduak, astero 2 oren eta erdi.

MUSIKARIEN FORMAKUNTZA 3 kurtso : oren 1/2 musika tresna, oren 1 Orkestra Iparralai (musika heziketa praktikan) edo beste musika tailerra, musika tailerra edo antzerkia edo dantza.

Musika tresnen kurtsoak 3/4 orenekoak izan daitezke, 1/2 orenekoak izan beharrean, 150€ gehiago ordainduta.

D’ formakuntza – 545€ : 2en zikloan direnentzat, astero 2:00.

MUSIKARIEN GARAPENA 3 kurtso : oren 1/2 musika tresna, oren 1/2 musika tresna, musika tailerra edo antzerkia edo dantza

Musika tresnen kurtsoak 3/4 orenekoak izan daitezke, 1/2 orenekoak izan beharrean, 150€ gehiago ordainduta.

E Formakuntza – 300€ : 15 urtetik goiti, MUSIKA TRESNA kurtsoa, oren 1/2 bat astero.

Musika tresnen kurtsoak 3/4 orenekoak izan daitezke, 1/2 orenekoak izan beharrean, 150€ gehiago ordainduta.

F Formakuntza – 255€ : helbarritu egoeran diren pertsonentzat, MUSIKA EGOKITUA, oreneko 3/4 astero.

G formakuntza – 165€ : MUSIKA TAILERRA edo ANTZERKIA edo DANTZA

Pour nous contacter :

iparralai@gmail.com – 06 89 24 68 27

 

—————————————————–

Quelques infos utiles :

Formation A – 165€ : enfants de 6 ans (CP), EVEIL ARTISTIQUE, 1h/semaine.

Formation B – 260€ : enfants de 7 et 8 ans, CE1/CE2.

MUSICIEN EN HERBE : essai instrument de musique 1/2h par semaine + Kantu ou MAO 1h/semaine.

Formations C – 410€ : à partir de 9 ans, 2h30/semaine.

FORMATION DU MUSICIEN 3 cours : 1/2h instrument de musique, 1h formation musicale (FM, MH), atelier musical ou théâtre ou danse.

Les cours instrumentaux peuvent être de 3/4h au lieu de 1/2h au prix supplémentaire de 150€.

 

Formation D – 410€ : à partir de 12 ans et adultes, 2h30/semaine.

FORMATION DU MUSICIEN 3 cours : 1/2h instrument de musique, 1h orchestre Iparralai (formation musicale en pratique) ou autre atelier musical, atelier musical ou théâtre ou danse.

Les cours instrumentaux peuvent être de 3/4h au lieu de 1/2h au prix supplémentaire de 150€.

 

Formation D’ – 545€ : pour les élèves de 2nd cycle 2h/semaine.

DEVELOPPEMENT DU MUSICIEN 3 cours : 1/2h instrument de musique, 1/2h instrument de musique, atelier musical ou théâtre ou danse.

Les cours instrumentaux peuvent être de 3/4h au lieu de 1/2h au prix supplémentaire de 150€.

Formation E – 300€ : à partir de 15 ans, INSTRUMENT DE MUSIQUE 1/2h par semaine.

Les cours instrumentaux peuvent être de 3/4h au lieu de 1/2h au prix supplémentaire de 150€.

Formation F – 255€ : pour les personnes en situation de handicap, MUSIQUE ADAPTEE 3/4h/semaine.

Formation G – 165€ : ATELIER MUSICAL ou THEATRE ou DANSE.

Esker mila – Merci beaucoup

Gure eskola laguntzarik gabe ez liteke biziko. Esker mila Pireneoko Atlentiko Departamenduari (PAD), Euskal Hirigune Elkargoari (EHE), Baigorri eta Garazi herriei eta Euskararen Erakunde Publikoari (EEP)

Notre école ne vivrait pas sans l’aide de nos partenaires. Merci au Conseil Départemental des Pyrénées Atlantiques , à la Communauté d’Agglomération Pays Basque (CAPB), aux mairie de Baigorri et de Garazi et à l’Office Public de la Langue Basque (OPLB)