Egun on! Bonjour!

Iparralai eskola uztailaren 23tik agorrilaren 24era hetsia da.

L’école Iparralai est fermée du 23 juillet au 24 août.

Izen-emate berriak agorrilaren 25etik irailaren 8a artio iraganen dira.

Les nouvelles inscriptions se dérouleront du 25 août au 8 septembre.

Kurtsoak irailaren 13tik goiti hasiko dira.

Les cours commencent la semaine du 13 septembre.

« Belarri erne, izpiritu zabala »

Kontserbadoreen metodologietatik axolagabekoa gira. Iparralaiek geroan eta izpiritu zabalan lana jartzen du. Baxe-Nafarroako lurraldeari loturik, Garaziko eta Baigorriko herrialdeetako jendeeri kalitatezko arte erakaskuntza euskalduna, frantsesduna edota elebiduna proposatzen dakotegu.

« Oreille attentive et esprit ouvert »

Détaché des méthodes conservatrices, Iparralai s’inscrit dans une pédagogie d’avenir et ouverte d’esprit. Attaché au territoire bas-navarrais, nous proposons à la population des vallées de Baigorri et Garazi un enseignement artistique de qualité, bascophone, francophone et/ou bilingue basque-français.

Esker mila – Merci beaucoup

Gure eskola laguntza gabe ez liteke biziko. Esker mila Pireneoko Atlentiko Departamenduari (PAD), Euskal Hirigune Elkargoari (EHE), Baigorri herriari eta Euskararen Erakunde Publikoari (EEP)

Notre école ne vivrait pas sans l’aide de nos partenaires. Merci au Conseil Départemental des Pyrénnées Atlantiques (CDPB), à la Communauté d’Agglomération Pays Basque (CAPB), à la mairie de Baigorri, Office Public de la Langue Basque (OPLB)