KANTU eta KORALA

KANTU : asteazkenetan, 15:00-16:00B formula : 260€ ala G formula : 165€

KANTU : les mercredis, 15:00-16:00 – Formule B : 260€ ou formule G : 165€

KORALA : ostiraletan, 17:30-18:45 – C/D formula : 410€ ala G formula : 165€

KORALA : les vendredis, 17:30-18:45 – Formule C/D : 410€ ou formule G : 165€

Denise OLHAGARAY,
Erakaslea Donazaharren, euskalduna eta frantsesduna.
Prof à St Jean Le Vieux, bascophone et francophone
AVEC Denise olhagaray-EKIN

« Botza esploratzen dugu. Inprobisatuz, soinua eta mugimendua lotuz, eta emozioak partekatuz jostatzen gira » 

Kurtsoa euskaraz egiten dut eta mundu osoko errepertorioa lantzen dugu, hizkuntza desberdinetan kantatuz.

« Nous explorons la voix et jouons avec les émotions par le biais de l’improvisation, en reliant le son avec le mouvement et en partageant les émotions»

Le cours se déroule en basque et nous chantons tout type de répertoire dans des langues différentes.