MUSIKARIEN IRATZARTZEA – MUSICIEN EN HERBE

Formation B Formakuntza : 260€

Publikoa : CE1 eta CE2, 7 eta 8 urte
Public: CE1 et CE2, 7 et 8 ans

Asteroko programa:
• oren bat KANTU tailerran ala oren bat MOL tailerran
• 30mn musika tresnen entsegua beste bi ikaslekin.
Tresnen entseguak Baigorrin
baita Donazaharren izaten ahal dira.
Egutegia hemen klikatuz

Programme hebdomadaire :
• 1h en chorale KANTU ou 1h d’atelier MAO
• 30mn d’essais d’instrument avec deux autres élèves.
Les essais d’instrument peuvent être à Baigorri
comme à St Jean Le Vieux.
Le planning en cliquant ici.

GARAIAK

 1. Irailaren 19tik urriaren 22ra
 2. Azaroaren 7tik abendoaren 10era
 3. Abendoaren 12tik urtarrilaren 28ra
 4. Urtarrilaren 30etik martxoaren 18ra
 5. Martxoaren 20etik maiatzaren 13ra
 6. Maiatzaren 15etik ekainaren 17ra

PÉRIODES

 1. Du 19 septembre au 22 octobre
 2. Du 7 novembre au 10 décembre
 3. Du 12 décembre au 28 janvier
 4. Du 30 janvier au 18 mars
 5. Du 20 mars au 13 mai
 6. Du 15 mai au 17 juin

INIZIAZIOA / INITIATION

« HAUTATU » – « CHOISIR »

Iparralaien erakatsiak diren musika tresnen ezagutzaren egiteko da INIZIAZIO klasearen helburua.

La classe d’INITIATION permet de faire connaissance avec les instruments de musique enseignés à Iparralai.

6 musika tresnak entseatuko dituzu (zuk 2 hautatuko dituzu eta guk 4). Musika tresna bakotxean 5 kurtso ukanen dituzu.

Tu pourras essayer 6 instruments durant l’année (tu en choisiras deux et nous, nous en choisirons 4). Tu auras 5 cours dans chaque instrument.

Talde batean parte hartuko duzu ere bai, « KANTU » tailerran ala musika ordenagaizuz landua « MOL » tailerran.

Tu feras aussi partie d’un atelier chant appelé « KANTU » ou d’un atelier de musique assistée par ordinateur « MAO« 

LISTE DES INSTRUMENTS DE MUSIQUE MUSIKA TRESNEN LISTA :

ARRABITA – VIOLON

BATERIA – BATTERIE

GAURKO GITARRA – GUITARE ACTUELLE

KLARINETA – CLARINETTE

ZEHARKAKO FLAUTA – FLUTE TRAVERSIERE

SAXOFOIA – SAXOPHONE

TRONPETA – TROMPETTE

PIANOA – PIANO

SOINU HAUNDIA – ACCORDEON

TXISTU XIRULA