MUSIKARIEN IRATZARTZEA – MUSICIEN EN HERBE

Formation B Formakuntza : 260€

Publikoa : CE1 eta CE2, 7 eta 8 urte
Public: CE1 et CE2, 7 et 8 ans

Tresnen entsegua – Essais d’instrument

INIZIAZIOA / INITIATION

« HAUTATU » – « CHOISIR »

Iparralaien erakatsiak diren musika tresnen ezagutzaren egiteko da INIZIAZIO klasearen helburua.

La classe d’INITIATION permet de faire connaissance avec les instruments de musique enseignés à Iparralai.

5 musika tresnak entseatuko dituzu (zuk 2 hautatuko dituzu eta guk 3). Musika tresnak aldatzen dira bakantzetako sartze bakotxean.

Tu pourras essayer 5 instruments durant l’année (tu en choisiras deux et nous, nous en choisirons 3). Les instruments changent à chaque rentrée de vacances

Talde batean parte hartuko duzu ere bai, « KANTU » tailerran ala musika ordenagaizuz landua « MOL » tailerran.

Tu feras aussi partie d’un atelier chant appelé « KANTU » ou d’un atelier de musique assistée par ordinateur « MAO« 

Asteroko programa:
• oren bat KANTU tailerran ala oren bat MOL tailerran
• 30mn musika tresnen entsegua beste ikasle batekin.
Tresnen entseguak Baigorrin
baita Donazaharren izaten ahal dira.
Egutegia irailaren 2en astean finkatua izanen da.


Programme hebdomadaire :
• 1h en chorale KANTU
ou 1h d’atelier MAO
• 30mn d’essais d’instrument avec un autre élève
Les essais d’instrument peuvent être à Baigorri
comme à St Jean Le Vieux.
Le planning est communiqué la deuxième semaine de septembre.