GURE FORMAKUNTZAK – NOS FORMATIONS

MUSIKARIEN IRATZARTZEA // MUSICIEN EN HERBE

Formation B formakuntza : 260€

 

 7 eta 8 urteko haurrak, CE1/CE2, oren bat eta erdi astero

oren 1/2 bat : musika tresnen entsegua,

oren bat : Kantu ala Musika Ordenagailuz Landua (MOL) ala BatukadaTti

 enfants de 7 et 8 ans, CE1/CE2, 1h30/semaine.

1/2h  : essai instrument de musique

1h : Kantu ou Musique Assistée par Ordinateur (MAO) ou BatukadaTti.

 

MUSIKARIEN FORMAKUNTZA // FORMATION DU MUSICIEN 

Formations C formakuntza : 410€

 
 
 

9 urtetik goiti, astero 2 oren eta erdi.

 3 kurtso : oren 1/2 musika tresna, oren bat musika heziketa (FM, MH), musika tailerra edo antzerkia.

Musika tresnen kurtsoak 3/4 orenekoak izan daitezke, 1/2 orenekoak izan beharrean, 150€ gehiago ordainduta.

à partir de 9 ans, 2h30/semaine.

3 cours : 1/2h instrument de musique, 1h formation musicale (FM, MH), atelier musical ou théâtre.

Les cours instrumentaux peuvent être de 3/4h au lieu de 1/2h au prix supplémentaire de 150€.

 

Formation D formakuntza : 410€

 
 

12 urtetik goiti eta helduak, astero 2 oren eta erdi.

3 kurtso : oren 1/2 musika tresna,  musika tailerra, eta beste musika tailerra edo antzerkia.

Musika tresnen kurtsoak 3/4 orenekoak izan daitezke, 1/2 orenekoak izan beharrean, 150€ gehiago ordainduta.

 à partir de 12 ans et adultes, 2h30/semaine.

3 cours : 1/2h instrument de musique, un atelier musical, et un autre atelier musical ou théâtre.

Les cours instrumentaux peuvent être de 3/4h au lieu de 1/2h au prix supplémentaire de 150€.

 

MUSIKARIEN GARAPENA // DÉVELOPPEMENT DU MUSICIEN

Formation D’ formakuntza : 545€

 
 

2en zikloan direnentzat, astero 2 oren.

 3 kurtso : oren 1/2 musika tresna, oren 1/2 musika tresna, musika tailerra edo antzerkia.

Musika tresnen kurtsoak 3/4 orenekoak izan daitezke, 1/2 orenekoak izan beharrean, 150€ gehiago ordainduta.

pour les élèves de 2nd cycle 2h/semaine.

 3 cours : 1/2h instrument de musique, 1/2h instrument de musique, atelier musical ou théâtre.

Les cours instrumentaux peuvent être de 3/4h au lieu de 1/2h au prix supplémentaire de 150€.

 

MUSIKA TRESNA // INSTRUMENT DE MUSIQUE

Formation E Formakuntza : 300€

Musika tresnak // Instruments de musique

12 urtetik goiti,  kurtsoa, oren 1/2 bat astero.

Musika tresnen kurtsoak 3/4 orenekoak izan daitezke, 1/2 orenekoak izan beharrean, 150€ gehiago ordainduta.

à partir de 12 ans,  1/2h par semaine.

Les cours instrumentaux peuvent être de 3/4h au lieu de 1/2h au prix supplémentaire de 150€.

 

MUSIKA EGOKITUA // MUSIQUE ADAPTÉE

Formation F Formakuntza : 255€

Musika egokitua // Musique adaptée

helbarritu egoeran diren pertsonentzat, oreneko 3/4 astero.

pour les personnes en situation de handicap, 3/4h/semaine.

 

ANTZERKIA edo MUSIKA TAILERRA // THEÂTRE ou ATELIER MUSIQUE

Formation G formakuntza : 165€