Formakuntzak – Formations

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

MUSIKA ANTZERKIA DANTZA

Iparralai compte 7 formations

Formation A:
Arte Hurbiltzea Eveil artistique
CP150€
Formation B:
Musikarien iratzartzea (iniziazioa) Musicien en herbe (initiation)
CE1 – CE2260€
Formation C:
Haur musikari Musicien enfant
CM1 – 6.
CM1 – 6è
410€
Formation D:
Nerabe eta heldu musikari
Musicien ado et adulte
5. – heldu
5è – adulte
410€
Formation E:
Tailerra bakarrik
Atelier uniquement
150€
Formation F:
Musika egokitua
Musique adaptée
Helbarritua egoeran diren pertsonak –
Personnes en situation de handicap
245€
Formation G:
Antzerkia
Théâtre
CM1 – heldu
CM1 – adulte
150€
Formation H:
Dantza garaikidea
Danse contemporaine
CE1 – heldu
CE1 – adulte
150€