Prezioak – Tarifs

Formule A Formula :
Arte Hurbiltzea – Eveil artistique
6 ans / 6 urte
CP
165€
Formule B Formula :
Musikarien iratzartzea (iniziazioa) – Musicien en herbe (initiation)
7-8 ans / 7-8 urte
CE1 – CE2
260€
Formule C Formula :
Haur musikari – Musicien enfant

8 urtetik goiti
A partir de 8 ans

410€

Formule D Formula :
Nerabe eta heldu musikari Musicien ado et adulte

12 urtetik goiti
A partir de 12 ans
410€
Formule D’ Formula :
Musikarien garapena
Développement du musicien
12 urtetik goiti
A partir de 12 ans
545€
Formule E Formula :
Musika tresna
Instrument de musique
12 urtetik goiti
A partir de 12 ans
300€
Formule F Formula :
Musika egokitua
Musique adaptée
Helbarritua egoeran diren pertsonak
Personnes en situation de handicap
255€

 

Formation G Formula :
Dantza – Danse :
ou / edo
Antzerkia – Théâtre :
ou / edo
Musika Tailerra – Atelier Musical :

7 urtetik goiti
A partir de 7 ans

165€

 

165€

165€

45 minutuko tresna kurtsoa :
45 minutes de cours instrumental :

  +150€