Prezioak – Tarifs

MUSIQUE – THEATRE- DANSE

Iparralai compte 7 formules de formations :

Formule A:
Arte Hurbiltzea – Eveil artistique

Grande Section/CP
165€
Formule B:
Musikarien iratzartzea (iniziazioa) – Musicien en herbe (initiation)

CE1 – CE2
260€
Formule C:
Haur musikari – Musicien enfant

CM1 – 6.
CM1 – 6è
410€
Formule D:
Nerabe eta heldu musikari
Musicien ado et adulte

5. – heldu
5è – adulte
410€
Formule E:
Musika tresna (Oren erdi bat astero) :
Instrument de musique (1/2h par semaine) :

15 urtetik goiti
A partir de 15 ans
300€
Formule F:
Musika egokitua
Musique adaptée
Helbarritua egoeran diren pertsonak –
Personnes en situation de handicap
255€
Formation G:
Dantza – Danse :
ou / edo
Antzerkia – Théâtre :
ou / edo
Musika Tailerra – Atelier Musical :


CE1 – heldu
CE1 – adulte

165€

165€

165€
3/4 oreneko tresna kurtsoa 1/2 baino :
3/4h de cours instrumental au lieu de 1/2h :
+150€
Musika tresna gehigarria :
Instrument de musique supplémentaire :
+245€