ANTZERKIA – THEATRE

Formation G Formakuntza : 165€

Stefanie ROBERT-AROZTEGUI,
Antzerki tailerren arduraduna, Donazaharren,
euskalduna eta frantsesduna
Responsable des ateliers théâtre à Saint Jean le Vieux, bascophone et francophone

Avec STEFANIE ROBERT-AROZTEGUI-rekin

« Libérer sa créativité et développer son imagination de manière ludique »

—————————————————————

HAUR ANTZERKIA (7-9 urte) Asteazkena 16:30-17:30

THÉÂTRE ENFANT (7-9 ans) Mercredi 16h30-17h30

Haurrak, inprobisazioaz oinarrituta diren antzerki kurtsoak proposatzen dauzkizuet, zuen antzerki pieza elkarrekin eraik dezazuen.

Les enfants, je vous propose des cours de théâtre basés sur l’improvisation, afin de vous aider à construire collectivement votre propre pièce de théâtre.

—————————————————————

NERABEREN ANTZERKIA (10-12 urte) Asteazkena 17:30-18:30

THÉÂTRE ADOS (10-12 ans) Mercredi 17h30-18h30

Xauri gurekin antzerki oinarri teknikak… antzerkilarien jokoa… inprobisaketaren lana… finkatutako idazlana… eta musikazko komedia (antzerkia + kantua + dantza) entseatzeko!!

Viens avec nous essayer les bases techniques du théâtre… le jeu du comédien… le travail d’improvisation… le texte imposé… et la comédie musicale (théâtre + chant + danse)!!

—————————————————————

NAHAS’ARTE GAZTE (12-16 urte) Asteartea 18:00-19:00

NAHAS’ARTE HELDU (16 urtetik goiti) Asteazkena 18:30-19:30

LA MELEE DES ARTS ADO (12-16 ans) Mardi 18h00-19h00

LA MELEE DES ARTS ADULTE (à partir de 16 ans) Mercredi 18h30-19h30

« Mélanger les arts – Arteak nahasi»

Ikasleak nahastea du helburua tailer honek. Bakoitzak ekarriko du bere gaitasuna (musika, kantua, dantza, antzerkia) eta proiektu bat eraikiko dugu elkarrekin.

L’objectif de cet atelier est de rassembler différents élèves, chacun-e venant avec sa compétence (musique, chant, danse, théâtre) afin de créer un projet pluridisciplinaire tous ensemble autour d’un thème.