Bateria – Batterie

Formations C / D Formakuntzak : 410€

Formation G (à partir de 15 ans) // G Formakuntza (15 urtetik goiti) : 300€

AVEC JON ERVITI-EKIN

Parte hartzeko talde batean gaitasuna lortzea da ene helburua.

L’objectif étant la capacité de jouer en groupe le plus vite possible. 

Bateriako klaseen bidez, instrumentaren teknika, koordinazioa, musikalitatea, baita ere gaurko musikaren laguntzak  eta berezitasunak landuko ditugu, errepertorio herrikoia baita ere internazionala erabiliz.  

Par le biais des cours de batterie, nous travaillerons sur la technique instrumentale, la coordination, la musicalité mais aussi sur les différents accompagnements des grands styles des musiques actuelles à l’aide d’un répertoire aussi bien local qu’international.